Proiect de Cercetare PNCDI 2-Parteneriate în domenii prioritare – PC 2007
Detalii proiect: CMNP-1712/2007
Contract nr. 61-037 / 14.09.2007

DEZVOLTAREA UNUI SISTEM BIOINFORMATIC DE TIP QSAR DE MODELARE A ACTIVITATII AGENTILOR TERAPEUTICI ANTITUMORALI SI ANTIREUMATICI ÎN TERAPII INDIVIDUALIZATE

Arie tematica : Biotehnologii
Directorul de proiect : Conf. Univ. Dr. Farm. POPA LACRAMIOARA

Proiectul propus vizeaza obtinerea unor modele robuste de tip QSAR/QSPR, de predictie a activitatii antitumorale si a celei antireumatice corelata cu activitatea antitumorala, prin intermediul unei retele bioinformatice, proiectata, realizata, dezvoltata si validata în acest scop.

Se vizeaza elaborarea unui nou program de calcul QSAR (software specializat) care este aplicat la descrierea cuantico-moleculara a unor clase de agenti antitumorali si antiinflamatorii cu o componenta antitumorala, (citostatice DMARD) conventionali, cu multiple valente de aplicabilitate în orice domeniu terapeutic. Analiza QSAR va permite dezvoltarea unui model robust, de predictie si discriminare a activitatii terapeutice, exprimata ca modificare a parametrilor celulari, în corelatie cu descrierea cuantico-moleculara.

Rezultatele modelarii in silico vor fi corelate cu rezultatele testarilor experimentale, in vitro, pe modele celulare (pentru agenti terapeutici antitumorali clasici si pentru agentii antireumatici cu o componenta antiinflamatorie) si cu evaluarea interferentei agentilor terapeutici mai sus mentionati, cu substraturi enzimatice relevante. Algoritmul de lucru se va repeta pentru substante medicamentoase standard, cu actiune antitumorala, pentru cele antireumatice cu o componenta antitumorala si apoi, pentru fiecare din acestea, în terapii individualizate.

Platforma bioinformatica astfel creata si validata, va fi aplicata în final pentru gasirea celor mai bune modele QSAR/QSPR de predictie si discriminare a activitatii antitumorale / antireumatice pentru terapiile individualizate. Sistemul bioinformatic creat prin intermediul acestei propuneri de proiect are ca punct de plecare crearea unui software specializat, de calcul a descriptorilor molecular-cuantici, de determinare a corelatiilor cu activitatea biologica/farmacologica. Aceasta aplicatie software va fi in permanenta adaptare si îmbunatatire, prin semnale de tip feed-back de la utilizatori (end-user-ii fiind de fapt toti participantii la consortiu). Platforma tehnologica de tip sistem bioinformatic poate fi preluata si aplicata pentru orice domeniu al terapiei moderne inovative, iar în cadrul proiectului se vor pune bazele unei Biblioteci Digitale de modele QSAR obtinute prin modelare in silico.

Propunerea de proiect este o contributie la abordarea moderna, inovativa a terapiei cancerului, prin medicina personalizata, bazata pe suportul molecular, chimic si biologic.