Componenta consortiului

 • Coordonator (Co) - Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila”, Bucuresti (UMFCD)
 • Partener 1 (P1) – Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”, Bucuresti (INCD VB)
 • Partener 2 (P2) – Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie (UB)
 • Partener 3 (P3) – Advanced Studies Research Center S.R.L. (ASRC).


Autoritatea contractanta (finantatoare a proiectului)

Centrul National de Management Programe (CNMP)
Finantare: Buget de Stat - Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului, Programul PARTENERIATE IN DOMENIILE PRIORITARE
Categoria de proiect: Proiect Complex – PC


Durata proiectului: 3 ani


Activitatile si responsabilitatile aferente fiecarui participant (planul de realizare)

 • Coordonatorul (CO)
  Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila”, Bucuresti (UMFCD)

  Realizarea analizelor QSAR pentru a obtine familii de descriptori moleculari, functii de conectivitate, modele QSAR/QSPR de predictie farmacologica si discriminarea activitatii pentru: clase de medicamente antitumorale standard; medicamente antireumatice, cu activitate antitumorala (Disease modifying antirheumatic drugs- DMARDs); medicamente antitumorale/antireumatice, în terapii individualizate; Crearea, administrarea bibliotecilor digitale de modele QSAR, utile, de asemenea, pentru medicina personalizata; Realizarea studiilor de evaluare a interactiei agentilor antitumorali standard si a celor antitumorali/antireumatici cu enzime relevante pentru stresul redox -SOD.

 • Partener 1 (P1)
  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei si Stiintelor Biomedicale “Victor Babes”, Bucuresti (INCD VB)

  Realizarea studiilor in vitro, în model celular, de testare a activitatii agentilor antitumorali standard si a celor antitumorali/antireumatici.

 • Partener 2 (P2)
  Universitatea din Bucuresti, Facultatea de Biologie (UB)

  Realizarea studiilor de evaluare a interactiei agentilor antitumorali standard si a celor antitumorali/antireumatici cu enzime relevante pentru stresul redox (GPDH).

 • Partener 3 (P3)
  Advanced Studies Research Center S.R.L. (ASRC)

  realizarea software-lui pentru modelarea QSAR în serii de medicamente antitumorale conventionale; perfectionarea softwarelui pentru aplicarea in vederea predictiei si discriminarii activitatii antitumorale si antireumatice; dezvoltarea si adaptarea software-ului, în vederea aplicarii pentru terapii individualizate.